VT Farm - шаблон joomla Форекс

peboru_kapak.jpgGıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından; tarımsal faaliyetler için geliştirilen modem basınçlı bireysel sulama tesisleri ve makine ekipmanlarının üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, zor şartlarda ve bedenen çalışan üreticilerimizin işlerini kolaylaştırmak ve üretim maliyetlerini düşürerek uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir seviyeye getirmek için Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Tebliği “19 Mayıs 2014 tarih ve 29000 “ sayılı Resmi gazetede yayımlandı.

Bireysel Sulama Makina Ekipman alımları için gerçek ve tüzel kişiler ile Sulama Kooperatifleri ve şirketler programdan yararlanmak üzere başvurabilirler. Başvurular en geç 14 Temmuz 2014 Pazartesi günü mesai bitiminde son bulmaktadır.

Program aşağıdaki 7 adet yatırım konusunu kapsar.

a) Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,

b) Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,

c) Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,

ç          Lineer sistem yağmurlama sulama makinesi alınması,

d) Çenter pivot sistem yağmurlama sulama makinesi alınması,

e) Tamburlu sistem yağmurlama sulama makinesi alınması,

f) Güneş enerjili sulama sistemleri kurulması,

Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olan ve kabul edilen proje başvurularında, hibeye esas mal alım tutarının %50′sine hibe yoluyla destek verilir.

Referans fiyatlar içinde kalmak şartıyla, hibeye esas mal alım tutarı gerçek kişiler için 100.000 TL, tüzel kişiler için ise 200.000 TL’yi geçemez. Mal alım bedellerinin, bu miktarları aşması durumunda aşan kısım başvuru sahibi tarafından ayni katkı olarak karşılanır. Başvuru bütçeleri KDV hariç hazırlanır.